Gizlilik Anlaşması
  • Elektronik posta adresiniz onayınız dışında hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.
  • Borusanaracihale.com'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, borusanaracihale.com sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
  • Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, borusanaracihale.com dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
  • Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde borusanaracihale.com'a bildirebilirsiniz. Borusanaracihale.com'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.